/ pääkohdittain

Pähkinähoito Oy tuottaa asuntoyhtiöille laadukkaat perus-palvelut sekä kiinteistönhoidon että isännöinnin osalta. Tässä on apuna yhtiön laaja osaava yhteistyöverkosto.

 

Peruspalvelujen lisäksi yhtiö kehittää uusia palveluja helpottamaan asukkaiden arkea ja ongelmien ratkaisua; näin varmistetaan palvelun laatu. Yhtiössä toimitaan tiimityössä henkilöstön ja yhteistyökumppanien tietoja yhdistellen. Palvelujen turvaamiseksi Pähkinähoito Oy kehittää henkilöstön ammatti­taitoa ja huolehtii yhtiön toiminnan kannattavuudesta, jotta yhtiöllä on mahdollisuus tarvittaessa nopeisiinkin investointeihin.

 

Turvatakseen jatkuvan henkilöstön koulutuksen ja kehit-tymisen Pähkinähoito Oy on mukana alan järjestöissä.

 

Arvot

Asiakaskeskeisyys

• tunnemme alueen tarpeet

• helposti lähestyttävä

 

Ammattitaito

• sitoutunut henkilöstö, josta huolehditaan

• kiinteistöjen historia tuntemus

• koulutus ja tiedonhankinta jatkuvaa

• verkostoituminen auttaa parempaan palveluun

 

Luotettavuus

• taloudesta huolehtiminen ja jatkuvuus

• ”kerralla kuntoon” -ajattelu

• läpinäkyvyys

 

Vastuullisuus

• huolehdimme tilaajavastuulain velvotteista ja edellytämme
  sitä myös yhteistyökumppaneiltamme

• otamme ympäristöasiat huomioon

• toimimme alan eettisten sääntöjen mukaan

 

Pähkinähoito Oy:n tilintarkastuskertomus 2014